AMC Amsterdam (programma)

AMC Amsterdam,  Programma manager Windows Migratie;  maart 2013 – september 2014

De nieuwe werkplek (het Nieuwe Werken): het onder architectuur ontwerpen, realiseren en implementeren van o.a. Windows7, Office2010, Single Sign On, VDI, Citrix Xendesktop, APPV 5, SCCM2012, applicatie virtualisatie desktop virtualisatie, profiel virtualisatie, etc.

Organiseren van :

Architecturen en ontwerpen, inrichten beheerprocessen, inrichten backup, inrichten datacenter, etc.
Centralisatie van gedecentraliseerde applicaties en omzetten van decentraal beheer naar centraal beheer.

Omzetten van zorgapplicaties naar centraal beheerde infrastructuur. Afstemming met EPIC (EPD) ontwikkelingen (architectuur, infrastructuur, applicaties, planning, processen, inventarisatie, etc.)

Programma omvat o.a.: aansturen beheerorganisatie, leveranciers, architecten, implementatieteam, inventarisatieteam, etc.

Omvangrijke, tijdelijke organisatie van ca 25-35 medewerkers.

De scope van het project is als volgt:

Architectuur en TO bepalen van de nieuwe omgeving (incl Active Directory, Loadbalancing, Forefront/TMG);

Testen en gebruikersacceptatie;

Implementatie, migratie tbv gebruikers;

Communicatie;
Overdracht naar ICT beheer


 »