Andere projecten

PSB informatiesystemen (Caci), Servicemanager;  september 2010 – december 2010
PSB is een middelgrote ICT-organisatie, gespecialiseerd in analyse, ontwerp, bouw en onderhoud van hoogwaardige informatiesystemen.

PSB heeft met name op het gebied van software ontwikkeling strakke richtlijnen. De dienstverlening van PSB gaat inmiddels verder dan alleen het ontwikkelen van software. Klanten vragen steeds meer om totaal oplossingen waar ook het beheer van de ontwikkelde software een goede plek krijgt.

PSB wil hier graag meer invulling aan geven en ziet de uitdaging om die beheerorganisatie goed neer te zetten waar de klanten zich thuis voelen en kunnen rekenen op de afgesproken dienstverlening door PSB.

De rol van Han is om die beheerorganisatie (service management) in te richten conform de wensen en eisen van de klanten, zoals dat in de afgesloten SLA’s is bepaald.
UWV hoofdkantoor,  Projectmanager en plv programma manager; april 2004 – september 2008
UWV heeft een programma gestart met als doelstelling het tot stand brengen van het Digitaal Verzekeringsbericht (DVB) bevattende Arbeidsverleden-gegevens en Polisgegevens en een rekenmodule waarmee de verzekerde globaal inzicht wordt gegeven van de hoogte en duur van een eventuele WW- en WIA-uitkering.

Han heeft hierbij de verantwoordelijkheid voor het hele ICT domein:
vanaf business requirements, analyse, ontwerp tot en met realisatie van de software, het testen (ook in de keten), accepteren, implementatie en in beheer name.

De complexiteit van deze opdracht is vooral gelegen in het aansturen van diverse onderaannemers, stakeholders, gebruikers, en afdelingen. Bovendien maakt deze opdracht deel uit van wetgevingstraject en is daarmee nogal politiek gevoelig.

Zijn werk heeft geleid tot een opgeleverd en geïmplementeerd systeemlandschap in een omvangrijke, op webservice gebaseerde gebruikersomgeving.

De rode draad van de deze opdracht is het op 1 lijn brengen en houden van alle betrokken partijen binnen de UWV organisatie en daarbuiten (leveranciers).

Prorail, consultant; december 2006- januari 2007
Als consultant ingezet om te adviseren voor het inrichten van een ICT beheer organisatie.

VHD Verzekeraars Hulpdienst,  consultant;  december 2004- februari 2005
Namens opdrachtgever een offerte traject begeleid voor het bouwen van een informatiesysteem, in gezamenlijkheid met een provider.

Gemeente Apeldoorn, Projectleider infra;  januari 2005 – maart 2005
Namens opdrachtgever een aanbesteding gestart voor de infrastructurele inrichting van een bedrijfsverzamelgebouw tbv CWI, UWV en GSD.

Deco ICT solutions , directeur;  januari 2002- oktober 2004
Han is als statutair directeur verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering van een ICT bedrijf (ca. 30 personen). Dit bedrijf is gespecialiseerd in diverse ICT toepassingen: infrastructuur, software development, trainingen, coaching. Veelal gebaseerd op Microsoft producten. Ook beschikt het bedrijf over een trainingsinstituut.

Het bedrijf maakt deel uit van een beursgenoteerde onderneming.

In deze periode uitgevoerde activiteiten:

 • Overname klantenkring en opvolging vorige directie;
 • Reorganisatie doorgevoerd;
 • Nieuwe marktbenadering en productenportfolio samengesteld;
 • Op strategisch niveau met klanten meedenken;
 • Personeel opnieuw gemotiveerd;
 • Marketingcampagnes opgezet;
 • Rapportages, elke maand;
 • Budgetten en plannen nieuwe jaargang;
 • Samenwerkingsverbanden met (externe) partijen opgezet;
 • Nieuwe klanten geworven;
 • Werving en selectie dienstverlening vorm gegeven;
 • Diverse facilitaire zaken geregeld;
 • De organisatie weer (samen met het MT) een nieuwe drive gegeven.
 • Etc.

Gyata management consulting,  Projectmanager en interim manager ICT;  maart 2000 – januari 2002
Han is als projectmanager bij Arbeidsvoorziening /Werklinq (CWI)  verantwoordelijk geweest  voor het in beheer nemen van alle primaire applicaties en processen t.b.v. het primaire proces voor de nieuw op te zetten dienstverlening: Centrum voor Werk en Inkomen.

Het in beheer nemen houdt in:
Opzetten conform ITIL van de servicedesk, incident- en problemmanagement, service level management, etc. Onderhandelingen met onderaannemers uitmondend in de vorm van SLA’s.
Tevens het laten landen van alle beheersaspecten in de staande organisatie.
Grootte van het project: ca. 20 manjaren, gedurende 1-2 jaar.

Han is als projectmanager internetapplicatie bij Arbeidsvoorziening /Werklinq (CWI bezig geweest met een in ontwikkeling zijnd matchingssysteem op internet voor vraag en aanbod van personeel en vacatures het totale beheer in kaart brengen: exploitatie, onderhoud, applicatiebeheer, ITIL service management, afsluiten SLA. Tevens aandacht geschonken aan de afhechting van deze applicatie om het geheel op tijd in een pilot- en acceptatiefase te krijgen. Voorbereidingen getroffen voor de fasering na de pilot: nieuwe functionaliteiten, nieuwe beheersaspecten, etc. De dienstverlening is gebaseerd op het principe van ITIL en service delivery. De applicatie is bekend onder de naam www.werk.nl.
De projectomvang is gebaseerd op een budget van ca. 6 miljoen euro per jaar.

Han is ingezet als interim ICT manager bij een middelgroot bouwbedrijf.

CSC Sys Aid, vestigingsmanager januari  1998 – maart 2000
Han heeft een vestiging opgericht van toen nog SYSAID (later overgenomen door CSC).
De nieuwe vestiging is van scratch af opgebouwd, gebaseerd op de bestaande standaarden, mogelijkheden etc. van het moederbedrijf.
Het opzetten hield in:

 • samenstellen, afstemmen  en uitvoeren businessplan
 • marktverkenning
 • ontwikkeling nieuwe diensten/producten
 • zoeken huisvesting
 • inrichten kantoor
 • personeelswerving
 • marketingactiviteiten ontwikkelen
 • strategische plannen 1999/2000
 • opzetten documentatiestandaards, templates
 • ontwikkelen standaards op het gebied van projectmanagement, interimmanagement etc
 • begeleiding projectmanagers, consultants, ontwikkelaars
 • acquisitie en genereren nieuwe business
 • aanbieden fixed price projecten etc.

Getronics Software,  Projectmanager;  1992-1998
Han is als projectmanager gedetacheerd geweest bij een luchtvaartmaatschappij. Het projectmanagement hield in het plannen en bewaken van fixed price / fixed date projecten. In het algemeen waren dit onderhoudsprojecten.

Langdurig ingezet als projectmanager van een systeemhuis op een outsourcingstraject bij een grote financiële overheidsinstelling (Belastingdienst).

In deeltijd ingezet bij een relatie als interim-manager voor het weer in gang zetten van een innovatief project werkstroombesturing (workflow management, groupware). Bovendien belast met de invoering van dit systeem als pilot op administratieve eenheden. Door de complexiteit van het systeem en de eilanden-cultuur bij de opdrachtgever is het innovatieve project een zeer beladen politiek gebeuren geworden.

Han is als hoofd ICT ingezet  bij MAXIS retailorganisatie en (gedurende de projecten) gecombineerd met die van projectmanager informatiesystemen bij het bedrijf. Een groot verandertraject doorgevoerd op het gebied van ICT.


«   »